آژانس مسافرتی پیمان

مجموعه ما با هدف کمک به هم وطنان برای دریافت هرچه آسان تر ویزا شکل گرفته است. از آنجائیکه ارائه درخواست به سفارتخانه هایی که در حال حاضر در ایران کنسولگری ندارند، با دشواری های بیشتری همراه است؛ اين شركت بيشتر تمركز كار خود را بر روى كشورهاى بريتانيا كانادا و امريكا قرار داده است.